Over ons

Een Amsterdams netwerk van organisaties die pleiten voor een integrale aanpak van integratie voor nieuwkomers.

Het Netwerk Nieuwkomers Amsterdam bepleit dat nieuwkomers zich echt welkom voelen in Amsterdam en kunnen rekenen op passende ondersteuning, niet alleen wanneer het gaat om formeel taalonderwijs of het vinden van betaald werk. Juist de beoogde bredere benadering maakt dat mensen echt worden opgenomen en volwaardig meedoen in de samenleving, waarmee hun integratie op alle fronten is gediend. Hiervoor is een duurzaam, breed aanbod in de stad nodig.
Dat aanbod is er; in de afgelopen jaren hebben tal van betrokken ‘oud Amsterdammers’ en nieuwkomers uiteenlopende maatschappelijke initiatieven, projecten en ondernemingen opgebouwd waarin zij samen werken aan integratie.
Een brede coalitie van deze Amsterdamse integratieorganisaties vormt sinds eind vorig jaar het Netwerk Nieuwkomers Amsterdam. Een open netwerk, voor alle organisaties die zich focussen op integratie van nieuwkomers. Om samen nog beter aan te sluiten op de behoeften van nieuwe Amsterdammers, kennis en ervaring te bundelen, slimmer samen te werken met de gemeente, en om ook een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van de nieuwe Wet Inburgering.
De diversiteit aan initiatieven is groot, maar tezamen vormen ze, naast alles wat de lokale overheid organiseert, een bedding om je weg te vinden in de stad. Wat de organisaties bindt is dat zij er zijn vóór en mét nieuwkomers, ze leveren maatwerk, ze sluiten nauw aan op de leefwereld van nieuwkomers en allemaal werken ze vanuit een brede definitie van integratie. De betrokkenheid en inzet van vrijwilligers speelt daarbij een grote rol.
De financiering van dit informele aanbod is niet vanzelfsprekend. De gemeente heeft de afgelopen jaren – samen met tal van fondsen – bijgedragen aan de ontwikkeling van het aanbod vanuit de samenleving, maar de – tot nog toe incidentele – financiering is kwetsbaar. Het is zaak de continuïteit van dit maatschappelijk ecosysteem voor integratie te borgen en daarmee te voorkomen dat deze cruciale voorzieningen en verbindingen voor nieuwkomers wegvallen.
Als we willen dat nieuwkomers naar potentie meedoen en zich thuis voelen in Amsterdam, pleit het Netwerk Nieuwkomers Amsterdam voor een brede visie op integratie en een duurzame, gezamenlijke aanpak.

Werk je met nieuwkomers in Amsterdam en wil je ook onderdeel worden? Of wil je samenwerken?