Organisaties

Amsterdams Buurvrouwen Contact

Wij helpen anderstalige geïsoleerde vrouwen met het leren van Nederlands. We zijn er voor vrouwen die hun huis niet uit kunnen of durven komen. Er is bijvoorbeeld geen kinderopvang of er is sprake van psychische en/of fysieke problemen. Hierdoor kunnen zij niet deelnemen aan formeel taalonderwijs buiten de deur. Mede door de taalbarrière ontbreekt het aan zelfvertrouwen om te participeren in de Amsterdamse samenleving. Een taalmaatje aan huis of op de opvanglocatie biedt de uitkomst in de vorm van wekelijkse een-op-een begeleiding.

BOOST

BOOST is een stedelijke ontmoetingsplek waar nieuwkomers met een vluchtachtergrond samen met andere Amsterdammers op vrijwillige basis werken aan integratie. Dit gebeurt op een informele en laagdrempelige manier. BOOST is 5 dagen per week geopend, en wordt volledig in zelfbeheer georganiseerd. In deze 5 dagen vindt er een gevarieerd programma plaats dat rust op 3 pijlers: ontmoeting, taal en ontwikkeling. De grote groep van (100+) vrijwilligers geeft uitvoerend vorm aan dit programma. Door mee te doen aan het programma en de uitvoer van BOOST hervinden nieuwkomers veerkracht en verwerven zij de nodige vaardigheden, inzicht en contacten om mee te kunnen doen in de maatschappij. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met of zonder papieren. Iedereen is welkom om op zijn of haar eigen tempo mee te doen.

Choices Support Center

Stichting Choices Support Center (Choices) is een organisatie voor mensen van alle geslachten en seksuele geaardheid, die positieve gezondheidskeuzes willen maken, hun welzijn willen verbeteren en/of hun drugs- en alcoholgebruik willen aanpakken. Choices biedt uitgebreide multidisciplinaire diensten op basis van evidence-based gedragsinterventies, om ondersteuning te bieden aan mensen die zelf verbeteringen willen aanbrengen op het gebied van verslaving, geestelijke gezondheid en infectieziekten. Choices heeft een app in het leven geroepen om mensen de weg te laten vinden naar passende begeleiding en zorg, de Choices for Treatment, Testing and Wellbeing-app. Om LHBT-asielzoekers en statushouders te helpen in contact te komen met onmiddellijke psychische ondersteuning, ontwikkelde Choices een gratis psychologische hulplijn die toegankelijk is vanuit de app. De Choices hulplijn biedt directe toegang tot een team van vrijwilligers die training en begeleiding krijgen van Choices. Via hen kan elke beller in contact gebracht worden met onze psycholoog, of kunnen ze geholpen worden om in contact te komen met andere hulp, (geestelijke) gezondheidszorg, verslavingszorg, soa/hiv-testen, medische behandeling, PrEP-informatie of diverse zelfhulpondersteuning door heel Nederland. De hulplijn is daarmee van cruciaal belang, vooral voor degenen die worstelen met psychische problemen en met zorgen over persoonlijke veiligheid in het AZC. De hulplijn bellen, is gratis.

COA

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. We begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daarbij werken we nauw samen met andere organisaties.

Daadkr8

Vrouw en Vaart en Daadkr8 vormen samen het emancipatiecentrum voor en door de bewoners van Amsterdam Nieuw West. Het centrum stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de sociaal economische situatie van inwoners van dit stadsdeel. Dit gebeurt door samen met de doelgroep activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren die zijn gericht op participatie, activering, actief burgerschap en economische zelfredzaamheid. Middels een doorlopende leerlijn worden bezoekers aangemoedigd zichzelf te ontwikkelen. De leerlijn bestaat uit laagdrempelige ontmoetings-, beweeg- en educatieve activiteiten, empowerment cursussen waarin mensen hun talenten ontwikkelen, vrijwilligerswerk en twee leerbedrijven op niveau 1 (Hospitality) en 2 (Helpende Zorg) in samenwerking met het ROC van Amsterdam. Ingangen als sport en beweging, creatie, cultuur en educatie zorgen voor een aanloop van circa 50.000 bezoekers per jaar. Daadkr8 en Vrouw en Vaart zijn samen een locatie van 1000 m2 voor emancipatie en empowerment.

De Regenboog Groep

Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. Een stad waarin mensen met veel mogelijkheden en mensen met weinig kansen samen leven en werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen. Zo zijn we er ook voor nieuwkomers: met getrainde vrijwillige maatjes voor zowel statushouders als ongedocumenteerden, ook specifiek voor deelnemers met een LHBTIQ+ profiel.

Dokters van de Wereld

Zorgcafe: nieuwkomers wegwijs maken en begeleiden in de Nederlandse gezondheidszorg, begeleiden in het zelfstandig hanteren van psychosociale problemen, en ondersteunen in het bespreekbaar maken van (psychische) klachten en mogelijke ervaringen met seksueel en gender gerelateerd geweld met reguliere zorgverleners. De zorgbus van Dokters van de Wereld heeft als doel toegang tot medische zorg te verbeteren voor ongedocumenteerde migranten, maar ook Oekraïners, door bieden van triage, zelfzorgmedicatie en bemiddeling naar huisarts. Daarnaast de METS training ter aanvulling van de psychosociale ondersteuning van de bewoners van het AZC. Dokters van de Wereld werkt met getrainde facilitators voor deze training, waar de focus ligt op positieve psychologie aan de hand van de thema’s: connecties, hoop, identiteit, betekenisgeving en empowerment.

Forward·Inc

Forward·Inc is een in Nederland gevestigde, internationaal opererende organisatie die zich toelegt op het helpen van nieuwkomers bij het nastreven van hun ondernemersdromen. Forward·Inc gelooft in het talent van mensen met een vluchtelingenachtergrond, hun waarde voor de samenleving en hun potentieel om bruggen te bouwen tussen gemeenschappen. De programma’s van Forward·Inc helpen aspirant-ondernemers van conceptontwikkeling en pitch-ready tot het implementeren van marketingstrategieën en het opschalen van hun bedrijf.

IMC on Tour

Bij IMC on Tour van Stichting IMC Weekendschool krijgen nieuwkomerskinderen uit taalklassen en ISK’s elke week naschools les van bevlogen professionals die gepassioneerd vertellen over hun beroep en vakgebied. Die lessen vormen een bijzondere kennismaking met beroepsmogelijkheden én met de Nederlandse maatschappij. Zo willen we leerlingen extra bagage meegeven om gemotiveerd deel te nemen aan het onderwijs, en zorgen we ervoor dat het talent van deze kinderen en jongeren tot bloei kan komen. In Amsterdam hebben wij momenteel ook een project met jongvolwassenen uit de noodopvang. Het programma bestaat uit wekelijkse activiteiten waarin de jongeren de stad leren kennen en een netwerk opbouwen. Verbinding maken, zingeving en ontspanning zijn fundamenteel om tijdens de asielprocedure veerkrachtig en zelfverzekerd de toekomst tegemoet te treden.